MARCELA SĂLĂGEAN-National Interest in the International System: Romania in the Contemporary Era

Numele candidatului la abilitare MARCELA SĂLĂGEAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 5 septembrie 2014, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Aula Ferdinand, str. Napoca nr. 11
Titlul tezei de abilitare National Interest in the International System: Romania in the Contemporary Era
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Sorin Sipos, Universitatea din Oradea
2. Laurenţiu Vlad, Universitatea din Bucureşti
3. István Ostvos, „Pazmányi Peter” University of Budapest
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Lista lucrari (RO),CV(RO), CV(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport