CLAUDIU COMAN-The Voting Behaviour and Public Problem Agenda

Numele candidatului la abilitare CLAUDIU COMAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Transilvania” din Braşov
Domeniul tezei de abilitare Sociologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 26 septembrie 2014, ora 11
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş – Bolyai” b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Sala de consiliu
Titlul tezei de abilitare The Voting Behaviour and Public Problem Agenda
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vintilă Mihăilescu, SNSPA din Bucureşti
2. Sandu Dumitru, Universitatea din Bucureşti
3. Remus Anghel, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Publication list (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport