Ferenc-Lázár FORRAY-Geochemical signature of natural and anthropogenic environmental changes (Semnătura geochimică a schimbărilor naturale şi antropogene în mediul înconjurător)

Candidat Ferenc – Lázár FORRAY
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Geologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 22 ianuarie 2016, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Clădirea centrală a Universității „Babeș – Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, amfiteatrul Eugen Stoicovici
Titlul tezei de abilitare Geochemical signature of natural and anthropogenic environmental changes (Semnătura geochimică a schimbărilor naturale şi antropogene în mediul înconjurător)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Ovidiu – Gabriel IANCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Sorin FILIPESCU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier-Ro, fișier-En
Lista de lucrări fișier-Ro, fișier-En
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier