Florin MUȘAT-Anaerobic Oxidation of Gaseous and Cyclic Alkanes (Oxidarea anaerobă a alcanilor gazoși și ciclici)

Candidat Florin MUȘAT
Instituția la care este titular candidatul Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ Leipzig (Germania)
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Biologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 22 octombrie 2021, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Biologie și Geologie, str. Clinicilor nr. 5-7.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/99841415144?pwd=dHphV1NoU1NSUmFpVFpiY0NEcWl4QT09

Meeting ID: 998 4141 5144

Passcode: JbAS3f

Titlul tezei de abilitare Anaerobic Oxidation of Gaseous and Cyclic Alkanes (Oxidarea anaerobă a alcanilor gazoși și ciclici)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Peter Riad GIRGUIS, Harvard University, Cambridge, MA, (S.U.A.)

2. Prof. univ. dr. Helle PLOUG, University of Gothenburg, Göteborg (Suedia)

3. Prof. univ. dr. Jens Ejbye SCHMIDT, University of Southern Denmark, Odense (Danemarca)

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier