Horia-Leonard BANCIU-Microbial Physiology and Diversity in Extreme Aquatic Ecosystems

Candidat

Horia – Leonard BANCIU

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Biologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 23 octombrie 2015, ora 12

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Biologie și Geologie, str. Clinicilor nr. 5-7, sala de Zoologia nevertebratelor (SZN) „V. Gh. Radu”

Titlul tezei de abilitare

Microbial Physiology and Diversity in Extreme Aquatic Ecosystems

Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Carmen SOCACIU, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
2. Acad. dr. Octavian POPESCU, Institutul de Biologie al Academiei Române, București
3. Prof. univ. dr. Vasile CRISTEA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

fișier-Ro, fișier-En

Lista de lucrări

fișier-Ro, fișier-En

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier-En, fișier-Ro

Raportul comisiei de abilitare

fișier