Imre-Ignác UNGVÁRI-ZRINYI-Horizons for the Interpretation of Morality. Normativity, Intersubjectivity, Life World

Candidat Imre – Ignác UNGVÁRI – ZRINYI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filosofie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 iunie 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie și Filosofie, str. Mihail Kogălniceanu nr.1, sala 138/ „Francois Chamoux”, etajul 1
Titlul tezei de abilitare Horizons for the Interpretation of Morality. Normativity, Intersubjectivity, Life World (Orizonturile interpretării moralității. Normativitate, intersubiectivitate, lumea vieții)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. BOROS Gábor, Károli Gáspár Református Egyetem (Universitatea Károli Gáspár a Bisericii Reformate) din Budapesta (Ungaria)

2. Prof. univ. dr. ULLMANN Tamás, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta (Ungaria)

3. Prof. univ. dr. VERESS Carol, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier