Ioan-Marius EPPEL-Biserică și familie în Transilvania (sec. XVIII-XXI) (Church and Family in Transylvania (18th-21st Centuries))

Candidat

Ioan – Marius EPPEL

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 23 iunie 2015, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand

Titlul tezei de abilitare

Biserică și familie în Transilvania (sec. XVIII-XXI) (Church and Family in Transylvania (18th-21st Centuries))
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. C.Ș. I dr. Dumitru SUCIU, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca
3. C.Ș. I dr. Simion RETEGAN, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

fișier-En, fișier-Ro

Lista de lucrări

fișier-En, fișier-Ro

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier-Ro, fișier-En

Raportul comisiei de abilitare

fișier