Ion CÂRJA-Identități confesionale și relații culturale românești în context european (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX)

Candidat

Ion CÂRJA

Instituţia la care este titular candidatul

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Istorie

Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

23 iunie 2015, ora 10

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand

Titlul tezei de abilitare

Identități confesionale și relații culturale românești în context european (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX)

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Sorin MITU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. C.Ș. I dr. Dumitru SUCIU, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca
3. C.Ș. I dr. Simion RETEGAN, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae + Lista de lucrări

fișier

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier

Raportul comisiei de abilitare

fișier