Ion-Marian OLARU-Metric Fixed Point Results with Applications to Integral Equations

Candidat Ion – Marian OLARU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Matematică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 21 iulie 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, clădirea Mathematica din str. Ploiești nr. 23-25, sala e
Titlul tezei de abilitare Metric Fixed Point Results with Applications to Integral Equations
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. MIHĂILESCU Mihai, Universitatea din Craiova

2. C.Ș. I dr. BELTIȚĂ Daniel – Costin, Institutul de Matematică „Simion Stoilov” al Academiei Române, București

3. Prof. univ. dr. LEFTER Cătălin – George, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier