István-Gergely CZIBULA-Contributions to Search-based Software Engineering (Contribuții în Ingineria Software bazată pe căutare)

 

 

Candidat István – Gergely CZIBULA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 20 ianuarie 2017, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 5/I (Tiberiu Popoviciu), etajul 1
Titlul tezei de abilitare Contributions to Search-based Software Engineering (Contribuții în Ingineria Software bazată pe căutare)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Dan CRISTEA, m.c. al Acad. Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. ing. Ioan SALOMIE, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier