Lansarea competiției de Granturi pentru Tinerii Cercetători din UBB 2016

Propunerile de proiecte se primesc la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice – CMCS – str. Universităţii 7-9, etaj II, camera 30, de luni până vineri, între orele 9-16, în perioada 18-25.01.2016.

Calendarul competiţiei

  • Lansare apel: 05.01.2016
  • Înscrierea în competiţie – depunerea propunerilor de granturi: 18.01-25.01.2016
  • Afişarea rezultatelor privind eligibilitatea: 29.01.2016
  • Procesul de evaluare a propunerilor de granturi eligibile: 29.01-26.02.2016
  • Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării: 01.03.2016
  • Primirea contestaţiilor: 04.03.2016
  • Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CS – UBB: 10.03.2016
  • Contractarea: 15.03.2015

Detalii asupra competitiei vor fi postate pe http://cercetare.ubbcluj.ro/granturi-interne-la-oportunitati-finantare/

Pachet de informaţii privind Competiția de Granturi pentru Tinerii Cercetători 2016