Laura-Silvia DIOȘAN-Adapted Intelligent Models for Solving Complex Problems

Candidat Laura – Silvia DIOȘAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 mai 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 5/I (Tiberiu Popoviciu, etajul 1)
Titlul tezei de abilitare Adapted Intelligent Models for Solving Complex Problems
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. ing. Rodica POTOLEA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Bazil PÂRV, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae și Lista de lucrări fișier initial, fișier actualizat
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier