Sándor-Miklós SZILÁGYI-Efficient and Accurate Algorithmic Solutions for Various Biomedical Problems

Candidat Sándor – Miklós SZILÁGYI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Petru – Maior” din Tîrgu Mureș
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 mai 2016, ora 11:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 5/I (Tiberiu Popoviciu, etajul 1)
Titlul tezei de abilitare Efficient and Accurate Algorithmic Solutions for Various Biomedical Problems
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Denis ENĂCHESCU, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Horia – Florin POP, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2, fișier-3, fișier-4
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier