LUCIAN OCTAV COPOLOVICI-Volatile Organic Compounds Emission from Plants

Numele candidatului la abilitare LUCIAN OCTAV COPOLOVICI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Domeniul tezei de abilitare Stiinta mediului
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 februarie 2014, ora 09:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului,
str. Fântânele nr. 30, Amfiteatrul Iustinian Petrescu
Titlul tezei de abilitare Volatile Organic Compounds Emission from Plants
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Laurenţiu – Călin Baciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Radu Șumălan, Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, din Timişoara
3. Elena Diacu, Universitatea „Politehnica” din Bucuresti
4. Geta Rîşnoveanu, Universitatea din Bucureşti
5. Mauro Centritto, Institute for Plant Protection, National Research Council, Sesto Fiorentino, Italy
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport