DRAGOȘ ILIESCU-Psychological Assessment and its Impact on Applied Psychology

Numele candidatului la abilitare DRAGOȘ ILIESCU
Universitatea la care este titular candidatul Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bucureşti
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 28 februarie 2014, 10:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Clădirea Avalon, strada Republicii 37
Titlul tezei de abilitare Psychological Assessment and its Impact on Applied Psychology
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Anca Dobrean, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Aurora Szentagotai, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Hans de Witte, KU Leuven, Belgia
Rezumatul tezei de abilitare Abstract (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV (RO), CV (EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)
Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (EN)
Raportul comisiei de abilitare Raport