GHEORGHE LUCIAN BAIA-Morphological and structural properties of materials with potential in optoelectronics, tissue engineering and photocatalysis

Numele candidatului la abilitare GHEORGHE LUCIAN BAIA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Fizică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 4 martie 2014, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Fizică, Amfiteatrul Augustin Maior, etaj II, Cladirea Centrală a UBB
Titlul tezei de abilitare Morphological and structural
properties of materials with potential in optoelectronics, tissue
engineering and photocatalysis
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Klara Hernadi, Universitatea din Szeged
2. Eugen Culea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Ioan Bratu, INCDTIM, Cluj-Napoca
 
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport