VILMOS TANCZOS-Language Shift among the Moldavian Csángós

Numele candidatului la abilitare VILMOS TANCZOS
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 13 martie 2014, ora 09:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Horea nr. 31, Sala Popovici
Titlul tezei de abilitare Language Shift among the Moldavian Csángós
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
2. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
3. Ioan Cuceu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport