ŞTEFAN ILOAIE-Christian Ethics in a Postmodern World: responsibility, rediscovery of Christian values, stating of what Christian Ethics has to offer Bioethics

Numele candidatului la abilitare ŞTEFAN ILOAIE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Teologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 27 martie 2014, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. N. Ivan f.n., Sala de Consiliu, etaj 1
Titlul tezei de abilitare Christian Ethics in a Postmodern World: responsibility, rediscovery of Christian values, stating of what Christian Ethics has to offer Bioethics
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Andrei Andreicuţ, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Vasile Răducă, Universitatea din Bucureşti
3. Ioan Teşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
4. Ştefan Buchiu, Universitatea din Bucureşti
5. Nicolae Achimescu, Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport