DAN EUGEN RAȚIU-Current Approaches to Art and Everyday Life: Aesthetics and Arts Policy Analysis

Numele candidatului la abilitare DAN EUGEN RAȚIU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Filosofie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 11 aprilie 2014, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr.1, Sala Lucian Blaga (10/I)
Titlul tezei de abilitare Current Approaches to Art and Everyday Life: Aesthetics and Arts Policy Analysis
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport