ȘERBAN TURCUȘ-Political and Canonical Position of Transylvania in Christianitas During the Pontificate of Innocent III (1198-1216)

Numele candidatului la abilitare ȘERBAN TURCUȘ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 7 mai 2014, ora 8:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie şi Filosofie, Aula „Regele Ferdinand”, str. Napoca nr. 11
Titlul tezei de abilitare Political and Canonical Position of Transylvania in Christianitas During the Pontificate of Innocent III (1198-1216)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Cezare Alzati, Universitatea Catolică din Milano, Italia
2. Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Marius Porumb, Academia Română (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca)
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(EN) , Rezumat(RO)
Lista publicaţiilor candidatului Lista Lucrări (EN) , Lista Lucrări (RO), CV (EN), CV (RO)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport