TUDOR ALEXANDRU SĂLĂGEAN-Medieval and Early Modern Transylvania: History, Heritage and Culture (Transilvania medievală și premodernă: Istorie, Patrimoniu şi Cultură)

Numele candidatului la abilitare TUDOR ALEXANDRU SĂLĂGEAN
Universitatea la care este titular candidatul Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 7 mai 2014, ora 9:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie şi Filosofie, Aula „Regele Ferdinand”, str. Napoca nr. 11
Titlul tezei de abilitare Medieval and Early Modern Transylvania: History, Heritage and Culture (Transilvania medievală și premodernă: Istorie, Patrimoniu şi Cultură)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2. Martyn Rady, University College London, Marea Britanie
3. Eva Mârza, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication List (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport