LAURENT CHRZANOVSKI-Scientific and Professional Achievements by Main Theme

Numele candidatului la abilitare LAURENT CHRZANOVSKI
Universitatea la care este titular candidatul Arheolog independent
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 7 mai 2014, ora 10:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie şi Filosofie, Sala Institutului de Istorie Ecleziastică
Titlul tezei de abilitare Scientific and Professional Achievements by Main Theme
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Matthieux Poux, Universitatea Lyon II Lumiere, Franţa
2. Coriolan Oprean, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca
3. Sabin Luca, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport