CĂTĂLIN – OVIDIU BABA-Health Policy and Public Health

Numele candidatului la abilitare CĂTĂLIN – OVIDIU BABA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţe administrative
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 8 mai 2014, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, str. Traian Moşoiu nr. 71, sala IV/5
Titlul tezei de abilitare Health Policy and Public Health
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Roger Hamlin, Michigan State University, SUA
2. Marius Porfiroiu, Academia de Studii Economice din București
3. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (EN),CV(RO),CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport