Maria-Carmen PANTEA-Qualitative Inquiries into Youth Studies

Candidat Maria – Carmen PANTEA
Institutia la care este titular candidatul Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Sociologie
Titlul tezei de abilitare Qualitative Inquiries into Youth Studies
Curriculum Vitae fisier-RO, fisier-EN
Lista de lucrari fisier
Fisa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fisier
Rezumatul tezei de abilitare fisier-RO, fisier-EN
Propunerea comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fisier