Maria-Miruna POCHEA-Contributions to Investors’ Herding Behavior and Financial Connectedness (Comportamentul gregar al investitorilor și interconectarea financiară)

Candidat Maria – Miruna POCHEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 ianuarie 2022, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://us02web.zoom.us/j/84857254389

Meeting ID: 848 5725 4389

Titlul tezei de abilitare Contributions to Investors’ Herding Behavior and Financial Connectedness (Comportamentul gregar al investitorilor și interconectarea financiară)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. DRAGOTĂ Victor, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. NEGREA Bogdan – Cristian, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. ANDRIEȘ Alin – Marius, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier