Stelian PAȘCA-TUȘA-Interpretarea textelor vechi-testamentare în tradiția răsăritean-ortodoxă (The Interpretation of the Old Testament Texts in Eastern Orthodox Tradition)

Candidat Stelian PAȘCA – TUȘA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 3 februarie 2022, ora 8
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Sediul Școlii doctorale de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Episcop Nicolae Ivan F.N..

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Astfel, ea se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală

https://zoom.us/j/4265630331

Meeting-ID: 426 563 0331

Titlul tezei de abilitare Interpretarea textelor vechi-testamentare în tradiția răsăritean-ortodoxă (The Interpretation of the Old Testament Texts in Eastern Orthodox Tradition)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Pr. Prof. univ. dr. BUDA Daniel, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

2. Pr. Prof. univ. dr. PREDA Constantin, Universitatea din București

3. Pr. Prof. univ. dr. CHIRILĂ Ioan, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier