Vilmos-József KOLUMBÁN-Református népoktatás a 17–18. században (Educația în școlile primare reformate în secolele 17–18-lea) (Reformed Primary School Education in the 17th-18th Century)

Candidat Vilmos – József KOLUMBÁN
Instituția la care este titular candidatul Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 februarie 2022, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Sediul Școlii doctorale din Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, str. Horea nr. 7.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Astfel, ea se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://us02web.zoom.us/j/82717198829

Meeting-ID: 827 1719 8829

Titlul tezei de abilitare Református népoktatás a 17–18. században (Educația în școlile primare reformate în secolele 17–18-lea) (Reformed Primary School Education in the 17th-18th Century)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. HÖRCSIK Richárd, Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen (Ungaria)

2. Prof. univ. dr. BARÁTH Béla Levente, Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen (Ungaria)

3. Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier