Mihai-Florin-Gabriel CRĂCIUN-Topics in Program Analysis and Program Verification

Candidat Mihai – Florin – Gabriel CRĂCIUN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 martie 2022, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1.

Modalitatea de organizare ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Ca atare, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală

https://zoom.us/j/92180474529?pwd=WjhoYS9XZEY4Z0RyTUVIU1FSbS9DQT09

Meeting ID: 921 8047 4529

Password/ Passcode: 733057

Titlul tezei de abilitare Topics in Program Analysis and Program Verification
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. AIT-AMEUR Yamine, Institutul Național Politehnic din Toulouse, INP Toulouse (Franța)

2. Prof. univ. dr. LUCANU Dorel Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. PETCU Dana, Universitatea de Vest din Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier