Dana-Alina MAGDAȘ-Food and beverages authentication based on acknowledged and emerging analytical approaches

Candidat Dana – Alina MAGDAȘ
Instituția la care este titular candidatul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM), Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Fizică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 martie 2022, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Fizică, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1 (clădirea centrală), amfiteatrul Augustin Maior.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Utilizarea platformei digitale este descrisă în Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public și pe platforma digitală
https://zoom.us/j/94222569069?pwd=L3ozYkZON2MzZlBScms0STlVOU8yZz09

Meeting-ID: 942 2256 9069

Passcode: 2uMN2g

Titlul tezei de abilitare Food and beverages authentication based on acknowledged and emerging analytical approaches
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ENĂCHESCU Cristian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. PINTEA Adela – Mariana, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. DAVID Ioan – Leontin, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier