Elena PLATON-Româna ca limbă străină (RLS) pe scena academică

Candidat Elena PLATON
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 26 martie 2022, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Litere, str. Horea nr. 11, Școala doctorală Studii lingvistice și literare.

Modalitatea de organizare ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Utilizarea platformei digitale este descrisă în Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://us06web.zoom.us/j/87040519146?pwd=WWtJTHR2R3FJUEhURUYzako4TFZ0dz09

Meeting-ID: 870 4051 9146

Passcode: 570366

Titlul tezei de abilitare Româna ca limbă străină (RLS) pe scena academică
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. GAFTON Alexandru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. MURĂRUȘ (CHELARU – MURĂRUȘ) Ioana – Valentina (Oana), Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. POP Liana, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier