Mihaela FLOREA-Versatile catalytic materials for oxidation reactions

Candidat Mihaela FLOREA
Instituția la care este titular candidatul Institutul Național de Cercetare-dezvoltare pentru Fizica Materialelor, București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 19 aprilie 2021, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie, str. Arany János nr. 11.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://zoom.us/j/99707202751?pwd=MDNURG9uYTlnaEVGRk1nREcvWUhCZz09

Meeting ID: 997 0720 2751

Password/ Passcode: 150592

Titlul tezei de abilitare Versatile catalytic materials for oxidation reactions
Componența Comisiei de abilitare aprobate de CNATDCU 1. Directeur de recherche Dr. Patrick GELIN, Universitatea Claude Bernard, Lyon (Franța)

2. Acad. Marius ANDRUH, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. ing. Csaba PAIZS, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Acad. Cristian – Sorin SILVESTRU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Directeur de recherche Dr. Mihai BARBOIU, Institut Européen des Membranes de Montpellier (Franța)

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Directeur de recherche Dr. Patrick GELIN, Universitatea Claude Bernard, Lyon (Franța)

2. Acad. Marius ANDRUH, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. ing. Csaba PAIZS, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier