Dragoș-Paul ALIGICĂ-Governance, Polycentricity and Institutional Diversity. Theoretical Foundations and Applied Level Implications (Guvernanță, sisteme policentrice și diversitate instituțională. Fundamente teoretice și implicații la nivel aplicat)

Candidat Dragoș – Paul ALIGICĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 aprilie 2021, ora 17
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea va putea fi urmărită public pe platforma digitală

https://zoom.us/j/99707142800?pwd=Vjg5YXlaQ0hqUWtVUGw0bHNRdEZhQT09

Meeting ID: 997 0714 2800

Passcode: 228051

Titlul tezei de abilitare Governance, Polycentricity and Institutional Diversity. Theoretical Foundations and Applied Level Implications (Guvernanță, sisteme policentrice și diversitate instituțională. Fundamente teoretice și implicații la nivel aplicat)
Componența Comisiei de abilitare aprobate de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-­Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. Marian ZULEAN, Universitatea din București

Supleant: Prof. univ. dr. Ana – Cosima RUGHINIȘ, Universitatea din București

Componența Comisiei de abilitare la susținerea tezei 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius – Constantin PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier