Viorela-Ligia VĂIDEAN-Contributions to Financial, Economic and Governance Policies for Economic and Social Development (Contribuții privind politicile financiare, economice și de guvernanță pentru dezvoltarea economică și socială)

Candidat Viorela – Ligia VĂIDEAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 aprilie 2021, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

și va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://us02web.zoom.us/j/84857254389

Titlul tezei de abilitare Contributions to Financial, Economic and Governance Policies for Economic and Social Development (Contribuții privind politicile financiare, economice și de guvernanță pentru dezvoltarea economică și socială)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Bogdan NEGREA, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Bogdan DIMA, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Alin ANDRIEȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Supleant: Prof. univ. dr. Ciprian NECULA, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Prof. univ. dr. Dorina LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­-Napoca

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Bogdan NEGREA, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Bogdan DIMA, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Alin ANDRIEȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier