Augustin LAZĂR-Protecția patrimoniului cultural prin dreptul penal (Protection of the Cultural Heritage through Criminal Law)

Candidat Augustin LAZĂR
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Drept
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 23 februarie 2021, ora 15
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Drept, , str. Avram Iancu nr. 11.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea va putea fi urmărită public pe platforma digitală Google Meet, pe site-ul Facultății de Drept (https://law.ubbcluj.ro), secțiunea Studenți/Doctoranzi (acces pe baza unui cont Google)

Titlul tezei de abilitare Protecția patrimoniului cultural prin dreptul penal (Protection of the Cultural Heritage through Criminal Law)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Viorel PAȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. Sebastian RĂDULEȚU, Universitatea din Craiova

3. Prof. univ. dr. Gheorghiță MATEUȚ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier-1, fișier-2
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier, fișier actualizat la solicitarea CNATDCU
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier