Ioan-Lucian POPA-Time-Varying Linear Systems:Qualitative and Quantitative Analysis (Sisteme liniare variante în timp: Analiză calitativă și cantitativă)

Candidat Ioan – Lucian POPA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Matematică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 19 februarie 2021, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1.

Modalitatea de organizare ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Ca atare, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală

https://zoom.us/j/91946482216?pwd=a3M5NzN3dkhwR1RQQitSbmJWcGZFUT09

Meeting ID: 919 4648 2216

Password: 758396

Titlul tezei de abilitare Time-Varying Linear Systems:Qualitative and Quantitative Analysis (Sisteme liniare variante în timp: Analiză calitativă și cantitativă)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Martin BOHNER, Missouri University of Science and Technology (S.U.A.)

2. Prof. univ. dr. Sebastian ANITA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. Gheorghe MOROȘANU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier