Constantin PÂRVULESCU-Film as Public Art: Aesthetic Theory, Audiovisual Interventions, Audiences, and Industrial Developments in Romanian, European and American Cinemas (Filmul ca artă publică: cinematograful românesc, european și american, teorie estetică, intervenții audiovizuale, audiențe și dezvoltări industriale)

Candidat Constantin PÂRVULESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Cinematografie și media
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 februarie 2021, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru și Film, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, sala Cinema.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală Zoom, respectiv:

https://zoom.us/j/95527241496?pwd=OC9obTdHeEpRcHdCblNCbHB2UkF6dz09

Meeting ID: 955 2724 1496

Passcode: Y5gyTM

Titlul tezei de abilitare Film as Public Art: Aesthetic Theory, Audiovisual Interventions, Audiences, and Industrial Developments in Romanian, European and American Cinemas (Filmul ca artă publică: cinematograful românesc, european și american, teorie estetică, intervenții audiovizuale, audiențe și dezvoltări industriale)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Francesco PITASSIO, Universitatea din Udine (Italia)

2. Conf. univ. dr. Lydia PAPADIMITRIOU, Universitatea John Moores din Liverpool (Marea Britanie)

3. Prof. univ. dr. Ioan – Simion POP – CURȘEU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Doc. Mgr. PhD. Katarína MIŠIKOVÁ, Academy of Performing Arts, Bratislava (Slovacia)

Supleant: Prof. univ. dr. Laura TEUTIȘAN (PAVEL), Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Francesco PITASSIO, Universitatea din Udine (Italia)

2. Conf. univ. dr. Lydia PAPADIMITRIOU, Universitatea John Moores din Liverpool (Marea Britanie)

3. Prof. univ. dr. Ioan – Simion POP – CURȘEU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier