Simona-Claudia MOTOGNA-Contributions to Selected Topics in Software Engineering (Contribuții la probleme deschise de Inginerie Software)

Candidat Simona – Claudia MOTOGNA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 februarie 2021, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr.1.

Modalitatea de organizare ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Ca atare, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală

https://zoom.us/j/96762248398?pwd=VFYweHAzclR4UloybUhHV3VzazZpZz09

Meeting ID: 967 6224 8398

Password: 964987

Titlul tezei de abilitare Contributions to Selected Topics in Software Engineering (Contribuții la probleme deschise de Inginerie Software)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Dan CRISTEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Gheorghe ȘTEFĂNESCU, Universitatea din București

Supleant: Andrei PĂUN, Universitatea din București

Supleant: Ion PETRE, INCDSB

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Dan CRISTEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Gheorghe ȘTEFĂNESCU, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier