Minodora SĂLCUDEAN-Jurnalismul actual în contextul noilor media și al provocărilor generate de comunicarea prin social media (The Current State of Journalism in the Context of New Media and the Challenges Generated by the Social Media Communication)

 

Candidat Minodora SĂLCUDEAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 16 octombrie 2017, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Sala Club profesori
Titlul tezei de abilitare Jurnalismul actual în contextul noilor media și al provocărilor generate de comunicarea prin social media (The Current State of Journalism in the Context of New Media and the Challenges Generated by the Social Media Communication)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Alina BÂRGĂOANU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

2. Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaș

3. Prof. univ. dr. Flaviu – Călin RUS, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Membru supleant: Prof. univ. dr. Camelia CMECIU, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier