Monica BRÎNZEI-Comentariile de Sentințe de la sfîrșitul secolului al 14lea și începutul secolului al 15lea. Istoria doctrinală a unor texte și a unor autori ignorați, pierduți sau redescoperiți (Les commentaires des Sentences de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle. Une histoire de textes et d’auteurs connus, méconnus, perdus ou retrouvés)

Candidat Monica BRÎNZEI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filosofie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 1 octombrie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie și Filosofie, clădirea centrală a UBB, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 139 (etajul 1)
Titlul tezei de abilitare Comentariile de Sentințe de la sfîrșitul secolului al 14lea și începutul secolului al 15lea. Istoria doctrinală a unor texte și a unor autori ignorați, pierduți sau redescoperiți (Les commentaires des Sentences de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle. Une histoire de textes et d’auteurs connus, méconnus, perdus ou retrouvés)
Componența Comisiei de abilitare 1. Directeur de recherche dr. hab. Dominique POIREL, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Franța (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes)
2. Prof. univ. dr. Christophe GRELLARD, École Pratique des Hautes Études, Paris, Franța
3. Prof. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier-Ro, fișier-En
Lista de lucrări fișier-Ro, fișier-En
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier