Bogdana NEAMȚU-“Governance And Sustainable Development” or “Governance For Sustainable Development”? Reflections on the Interconnectedness of These Two Concepts

Candidat Bogdana NEAMȚU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 6 octombrie 2016, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala T1
Titlul tezei de abilitare “Governance And Sustainable Development” or “Governance For Sustainable Development”? Reflections on the Interconnectedness of These Two Concepts
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier