Viorel-Ion STĂNICĂ-Politici administrativ-teritoriale și dezvoltare comunitară (Territorial-Administrative Policies and Community Development)

Candidat Viorel – Ion STĂNICĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 6 octombrie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala T1
Titlul tezei de abilitare Politici administrativ-teritoriale și dezvoltare comunitară (Territorial-Administrative Policies and Community Development)
Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier