Monica-Ioana TOȘA-Biocatalytic Approaches for the Stereoselective Synthesis of Chiral Building Blocks (Abordări biocatalitice pentru sinteza stereoselectivă a intermediarilor chirali)

Candidat Monica – Ioana TOȘA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 iulie 2015, ora 10:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11, sala 97
Titlul tezei de abilitare Biocatalytic Approaches for the Stereoselective Synthesis of Chiral Building Blocks (Abordări biocatalitice pentru sinteza stereoselectivă a intermediarilor chirali)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. Francisc PETER, Universitatea Politehnică din Timișoara
3. Prof. univ. dr. Ion GROSU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier-[1], fișier-[2], fișier-[3], fișier-[4], fișier-[5]
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei abilitare fișier