Melania-Gabriela CIOT-On Foreign Policy Analysis and European Policies

Candidat Melania – Gabriela CIOT
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Relații internaționale și studii europene
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 iulie 2015, ora 10:15
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, sala Schuman
Titlul tezei de abilitare On Foreign Policy Analysis and European Policies
Componenţa Comisiei de abilitare  1. Prof. univ. dr. Iordan BĂRBULESCU, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
2. Prof. univ. dr. George POEDE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier – [1], fișier – [2]
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier