Valentin NAUMESCU-Democracy, Security and International Politics in a Changing World

Numele candidatului la abilitare Valentin NAUMESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Relații internaționale și studii europene
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 2 iulie 2015, ora 11:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, sala Schuman
Titlul tezei de abilitare Democracy, Security and International Politics in a Changing World
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Iordan BĂRBULESCU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2. George POEDE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Nicolae PĂUN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Lista publicaţiilor candidatului fișier, CV
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale fișier
Raport raport