Flore POP-Teza de abilitare

Candidat Flore POP
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Relații international și studii europene
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 iulie 2015, ora 12:45
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, sala Schuman
Titlul tezei de abilitare Teză de abilitare
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Iordan BĂRBULESCU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2. Prof. univ. dr. George POEDE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier