Nicolae-Ion MARINESCU-Integrarea eficientă a României în Uniunea Europeană prin participarea dinamică la circuitul investițiilor străine directe și al comerțului internațional (Romania’s Efficient Integration in the European Union Through the Dynamic Participation in the Foreign direct Investment and International Trade Flows)

Candidat Nicolae – Ion MARINESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Transilvania” din Brașov
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Economie și afaceri internaționale
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 25 noiembrie 2020, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/86043063454
Meeting ID: 860 4306 3454

Titlul tezei de abilitare Integrarea eficientă a României în Uniunea Europeană prin participarea dinamică la circuitul investițiilor străine directe și al comerțului internațional (Romania’s Efficient Integration in the European Union Through the Dynamic Participation in the Foreign direct Investment and International Trade Flows)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. HOROBEȚ Alexandra, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. NICOLESCU Luminița, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. SILAGHI Monica – Ioana, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier