Balint-Zsolt NAGY-Empirical Contributions to the Study of Collective Phenomena, Asset Pricing and Attitudes Towards Risk on Financial Markets

Candidat Balint – Zsolt NAGY
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 26 noiembrie 2021, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://us02web.zoom.us/j/84857254389
Meeting ID: 848 5725 4389

Titlul tezei de abilitare Empirical Contributions to the Study of Collective Phenomena, Asset Pricing and Attitudes Towards Risk on Financial Markets
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ANDRIEȘ Alin – Marius, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. NEGREA Bogdan – Cristian, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. DIMA Bogdan, Universitatea de Vest din Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier