Mónika-Anetta ALT-Exploring effective marketing activities in case of utilitarian services (Studiu explorator privind activitățile de marketing eficiente în cazul serviciilor utilitarianiste)

Candidat Mónika – Anetta ALT
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Marketing
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 decembrie 2021, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/81904456500
Meeting ID: 819 0445 6500

Titlul tezei de abilitare Exploring effective marketing activities in case of utilitarian services (Studiu explorator privind activitățile de marketing eficiente în cazul serviciilor utilitarianiste)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ZAHARIA Răzvan, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. ZAIȚ Adriana, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. MICU Adrian, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier