Mihaela PĂCEȘILĂ-Rolul organizațiilor neguvernamentale în elaborarea politicilor publice. Bune practici de întărire a capacității instituționale a administrației publice (The Role of Ngos in the Public Policy Making Process. Good Practices for Strengthening the Institutional Capacity of the Public Administration)

Candidat Mihaela PĂCEȘILĂ
Instituția la care este titular candidatul Academia de Studii Economice din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 decembrie 2021, ora 10:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/94153432807?pwd=b09XS3N5eFhnWXpYdXhqbVFNVVFmUT09

Meeting ID: 941 5343 2807

Passcode: 715306

Titlul tezei de abilitare Rolul organizațiilor neguvernamentale în elaborarea politicilor publice. Bune practici de întărire a capacității instituționale a administrației publice (The Role of Ngos in the Public Policy Making Process. Good Practices for Strengthening the Institutional Capacity of the Public Administration)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius – Constantin PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier