Oana BĂRBULESCU-Analiza repoziționării sinergice a economiilor statelor din Centrul și Estul Europei în noua logică a dezvoltării regionale sustenabile. Studiu de caz: România. (Analysis of the synergistic repositioning of the Central and Eastern Europe economies under sustainable regional development conditions. Case study: Romania.)

Candidat Oana BĂRBULESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Translivania” din Brașov
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Economie și afaceri internaționale
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

25 noiembrie 2020, ora 14

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârile Senatului UBB nr. 5940 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2019-2020/) respectiv nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://us02web.zoom.us/j/84939790620

Meeting ID: 849 3979 0620

Titlul tezei de abilitare Analiza repoziționării sinergice a economiilor statelor din Centrul și Estul Europei în noua logică a dezvoltării regionale sustenabile. Studiu de caz: România. (Analysis of the synergistic repositioning of the Central and Eastern Europe economies under sustainable regional development conditions. Case study: Romania.)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Gabriela – Carmen PASCARIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Alexandra HOROBET, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Monica – Ioana SILAGHI, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Luminița NICOLESCU, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Gheorghe HURDUZEU, Academia de Studii Economice din București

Componența Comisiei de abilitare la susținerea tezei 1. Prof. univ. dr. Gabriela – Carmen PASCARIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Alexandra HOROBET, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Monica – Ioana SILAGHI, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier în varianta actualizată
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier